Skip navigation

Kontakti

Kancelarija za politička pitanja i komunikacije
Misija OEBS-a na Kosovu
Priština
Kancelarija: +383 38 240 100 Lok. 1118/1342/1197
Faks: +383 38 240 711
Jeff Bieley
Šef Kancelarije za politička pitanja i komunikacije
Misije OEBS -a na Kosovu
Priština
Mobilni: +383 49 950 190
Kancelarija: +383 38 240 100 Ext. 1190
Faks: +383 38 240 711
Edita Buçaj
Zamenica portparola
Misije OEBS -a na Kosovu
Priština
Mobilni: +383 49 950 163
Kancelarija: +383 38 240 100 Ext. 1118
Faks: +383 38 240 711