Skip navigation
Materiale

Rekomandimet e prezencës së OSBE-së për projektligjin e mbikëqyrjes parlamentare të shërbimeve informative dhe të sigurisë

Rekomandimet bazohen në parimin se kontrolli parlamentar i shërbimeve kombëtare të sigurisë dhe atyre informative, si dhe i institucioneve qeveritare që mbikëqyrin këto shërbime, garanton llogaridhënie demokratike.