Skip navigation
Ресурси

Прирачник за набљудување на избори: Петто издание

Овој прирачник дава детален преглед на методологијата за набљудување на изборите усвоена од ОДИХР, и тој служи како референтна работна алатка за сите членови на МНИ. Истовремено, преку него се информира и пошироката јавност, вклучително и владите на земјите- членки во ОБСЕ, политичките партии, кандидатите, избирачите и граѓанското општество за планирањето, распоредувањето и активностите на мисијата за набљудување на изборите.

Овој прирачник дава детален преглед на методологијата за набљудување на изборите усвоена од ОДИХР, и тој служи како референтна работна алатка за сите членови на МНИ. Истовремено, преку него се информира и пошироката јавност, вклучително и владите на земјите- членки во ОБСЕ, политичките партии, кандидатите, избирачите и граѓанското општество за планирањето, распоредувањето и активностите на мисијата за набљудување на изборите.