Skip navigation

Kontakte

Zyra për Çështje Politike dhe Komunikim
Misioni i OSBE-së në Kosovë
Prishtinë
Zyra: +381 38 240 100 Lok. 1118
Mobil: +377 44 500 151
Faks: +381 38 240 711