Skip navigation

Kontakti

Ivana Milatovic
Viša saradnica za odnose sa medijima i politička pitanja
Misija OEBS-a u Srbiji
Španskih boraca 1
11000 Beograd
Srbija
Kancelarija: +381 11 3606 151
Mobilni: +381 63 251 778
Faks: +381 11 3606 116
Misija OEBS-a u Srbiji
Španskih boraca 1
11000 Beograd
Srbija
Kancelarija: +381 11 3606 100
Faks: +381 11 3606 119
Milica Knezevic
Misija OEBS-a u Srbiji
Španskih boraca 1
11000 Beograd
Srbija
Kancelarija: +381 11 3606 150
Mobilni: +381 63 348 217
Faks: +381 11 3606 116