Skip navigation

Kontakte

Bulevardi 8 shtatori Nr. 16
1000 Shkup
Zyra: +389 2 323 4000
Faks: +389 2 323 4234
Mirvete Islam
Asistent i lartë për informim publik dhe media
Misioni i OSBE-së në Shkup
Bulevardi 8 shtatori Nr. 16
1000 Shkup
Mobil: +389 70 327 156
Zyra: +389 2 323 4658
Faks: +389 2 323 42 34
Илона Казарјан
Udhëheqëse e Njësisë për komunikim dhe marrëdhënie me mediat
Misioni i OSBE-së në Shkup
Bulevardi 8 shtatori Nr. 16
1000 Shkup
Zyra: +389 2 3234422
Phone: +389 70 359064
Faks: +389 2 323 4234