Skip navigation

Kontakte

Zyra për Çështje Politike dhe Komunikim
Misioni i OSBE-së në Kosovë
Prishtinë
Zyra: +383 38 240 100 Lok. 1118/1342/1197
Faks: +383 38 240 711
Jeff Bieley
Shef i Zyrës për Çështje Politike dhe Komunikim
Misioni i OSBE-së në Kosovë
Prishtinë
Mobil: +383 49 950 190
Zyra: +383 38 240 100 Ext. 1190
Faks: +383 38 240 711
Edita Buçaj
Zëvendës Zëdhënëse
Misioni i OSBE-së në Kosovë
Prishtinë
Mobil: +383 49 950 163
Zyra: +383 38 240 100 Ext. 1118
Faks: +383 38 240 711