Skip navigation

Контакти

Булевар 8ми септември бр. 16
1000 Скопје
Канцеларија: +389 2 323 4000
Факс: +389 2 323 4234
Јоана Лахана
Офицер за односи со јавноста и медиумите
Мисија на ОБСЕ во Скопје
Булевар 8ми септември бр. 16
1000 Скопје
Мобилен: + 389 70 359 064
Канцеларија: + 389 2 323 4422
Факс: +389 2 323 4234
Мирвете Ислам
Виш асистент за односи со јавноста и медиумите
Мисија на ОБСЕ во Скопје
Булевар 8ми септември бр. 16
1000 Скопје
Мобилен: +389 70 327 156
Канцеларија: +389 2 323 4658
Факс: +389 2 323 42 34