Skip navigation

Контакти

Булевар 8ми септември бр. 16
1000 Скопје
Канцеларија: +389 2 323 4000
Факс: +389 2 323 4234
Мирвете Ислам
Виша асистентка за односи со јавноста и медиумите
Мисија на ОБСЕ во Скопје
Булевар 8ми септември бр. 16
1000 Скопје
Мобилен: +389 70 327 156
Канцеларија: +389 2 323 4658
Факс: +389 2 323 42 34
Илона Казарјан
Раководителка на Отсекот за комуникации и односи со медиумите
Мисија на ОБСЕ во Скопје
Булевар 8ми септември бр. 16
1000 Скопје
Канцеларија: +389 2 3234422
Phone: +389 70 359064
Факс: +389 2 323 4234