Skip navigation

Kontakti

Misija OEBS-a u Crnoj Gori
Bulevar Džordža Vašingtona 98/VII
81000 Podgorica
Montenegro
Kancelarija: +382 20 406 401
Faks: +382 20 406 431
Marina Živaljević
Nacionalni savjetnik za odnose sa javnošću
Misija OEBS-a u Crnoj Gori
Bulevar Džordža Vašingtona 98/VII
81000 Podgorica
Montenegro
Kancelarija: +382 20 406 432
Phone: +382 67 626 010