Skip navigation

Байланыштар

ЕККУнун Бишкектеги программдык офиси
Рыскулов к., 6,
720001 Бишкек
Kyrgyzstan
Кеңсе: +996 312 66 50 15
Кеңсе: +996 312 61 24 41, 61 24 43, 61 24 45, 61 24 46
Факс : +996 312 66 31 69