Skip navigation

Kontakti

Kancelarija za politička pitanja i komunikacije
Misija OEBS-a na Kosovu
Priština
Kancelarija: +381 38 240 100 Lok. 1118
Mobilni: +377 44 500 151
Faks: +381 38 240 711