Skip navigation

Kontakte

Bulevardi 8 shtatori Nr. 16
1000 Shkup
Zyra: +389 2 323 4000
Faks: +389 2 323 4234
Joana Lahana
Oficer për informim publik dhe media
Misioni i OSBE-së në Shkup
Bulevardi 8 shtatori Nr. 16
1000 Shkup
Mobil: + 389 70 359 064
Zyra: + 389 2 323 4422
Faks: +389 2 323 4234
Mirvete Islam
Asistent i lartë për informim publik dhe media
Misioni i OSBE-së në Shkup
Bulevardi 8 shtatori Nr. 16
1000 Shkup
Mobil: +389 70 327 156
Zyra: +389 2 323 4658
Faks: +389 2 323 42 34
Mihajlo Llahtov
Asistent i lartë për informim publik dhe media
Misioni i OSBE-së në Shkup
Bulevardi 8 shtatori Nr. 16
1000 Shkup
Zyra: +389 2 323 4615
Mobil: +389 70 358 920
Faks: +389 2 323 42 34