Skip navigation
Materiale

Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë

Miratuar me ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 dhe ndryshuar me ligjin nr. 74/2012, datë 19.07.2012