Skip navigation
Ресурси

Програма за слободен пристап до информации- водич за службеници

Reference book available in Albanian and Macedonian

Оваа публикација е изготвен од страна на локалната организација Про-Медиа, во соработка со Националната комисија за пристап до информации, со поддршка од Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје. Публикцијата има за цел да поттикне повеќе одговорни медиуми, повеќе активно граѓанско општество, како и поголема транспарентност во намалувањето на корупцијата, кои ќе изградат доверба на јавноста во Владата и државните институции.