Skip navigation

Daily updates from the Special Monitoring Mission in Ukraine available. Read more

Resources

Մոդուլ 3/Մարդու թրաֆիքինգի, ինչպես նաև շահագործման սահմանազատումը հարակից այլ հանցակազմերից

Ձեռնարկի նպատակն է ամրապնդել իրավապահ մարմինների` մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի կարողությունները` Հայաստանի 2010-2012թթ. Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրի առաջնահերթություններիին համապատասխան: Այն նախատեսված է դատախազների, ոստիկանների, դատավորների, սահմանապահների և աշխատանքային տեսուչների համար: