Skip navigation
Ռեսուրսներ

Մոդուլ 3/Մարդու թրաֆիքինգի, ինչպես նաև շահագործման սահմանազատումը հարակից այլ հանցակազմերից

Ձեռնարկի նպատակն է ամրապնդել իրավապահ մարմինների` մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի կարողությունները` Հայաստանի 2010-2012թթ. Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրի առաջնահերթություններիին համապատասխան: Այն նախատեսված է դատախազների, ոստիկանների, դատավորների, սահմանապահների և աշխատանքային տեսուչների համար: