Skip navigation

Daily updates from the Special Monitoring Mission in Ukraine available. Read more

Resources

Հայաստանի Հանրապետությունում Միգրացիոն Օրենսդրության Գնահատում

Սույն ուսումնասիրության նպատակն է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային միգրացիայի խնդիրներին վերաբերող ինստիտուցիոնալ և իրավական դաշտը կատարելագործելու հնարավոր ուղիները՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով աշխատանքային միգրացիային։